Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Câu Đối: Chùa Sơn An - Huỳnh Hữu Đức


Câu Đối: Huỳnh Hữu Đức
Trình Bày: Kim Oanh