Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

Xướng Hoạ Xuân 2015


Bài Thơ Xướng

            Xuân 2015

Xuân đến trời se lạnh khác thường,
Đầu năm dương lịch tuyết pha sương.
Trong nhà sưởi ấm chung trà nóng,
Ngoài cửa lạnh tanh chén rượu nhường.
Tết Mới phương Tây Âu Mỹ thịnh,
Xuân về Tổ quốc Việt Nam thương.
Anh em bốn biển năm châu đủ,
Đoàn kết đồng hương khắp tứ phương...

                                Mai Xuân Thanh

Bài Thơ Hoạ
 


               Lại Tết
Đông tàn xuân đến lẽ bình thường
Chỉ tội dân nghèo đội gió sương
Quần quật cực thân nhưng chẳng đủ
Mặc cho người cỡi cũng cam nhường
Các con triệu phú thừa bao thứ
Đám trẻ cùng đinh thật thấy thương
Cầu thực cố vươn thay kiếp số
Tết kề có kẻ vẫn tha phương. 

                                Quên Đi