Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Xướng Hoạ: Tết

Bài Thơ Xướng

                Tết

Nghĩ đến Tết vui lại cảm buồn!
Gia đình công việc vẫn y khuôn
Chạy tiền tính toán phai màu tóc
Tạo vẻ làm ra cố diễn tuồng
Kinh tế suy trầm còn xuống nữa
Khẩu phần hạn chế giảm ăn luôn
Xuân vui thì cũng vui xuân vậy
Chuốc rượu lâng lâng tạm đỡ buồn!

               Nguyễn Đắc Thắng
                     20150207
***
Các Bài Thơ Hoạ


   Tết Tha Hương
Tết vui sao lại cứ lo buồn,
Xuân đến xuân đi tựa đúc khuôn.
Giấy đỏ mực đen cho phải vẻ,
Áo dài khăn đóng mới ra tuồng.
Đồng hương gây quỹ mừng Xuân mới,
Ái hữu chung vui đón Tết luôn.
Tạo dáng ông đồ gìn phong hóa,
Vừa vui vừa nhớ cớ chi buồn !?

                    Đỗ Chiêu Đức
***
         Xuân Vui


Năm tàn tháng lụn chợt nghe buồn
Bốn chục năm rồi như đúc khuôn
Cha chạy tiền ăn xù tóc bạc
Con vào xí nghiệp diễn thêm tuồng.
Nhà quan hực hỡ trang hoàng Tết
Mái lá dân đen trống hoác luôn
Mong lắm xuân nầy là xuân cuối
Xuân vui sẽ đến cắt cơn buồn !
            Dương hồng Thủy
                  07/02/2015
***
     Tết Tha Hương

Ăn Tết xa quê cũng thấy buồn,
Nhìn về xứ sở vẫn y khuôn.
Chê bai thiên hạ, muôn điều giỏi,
Trách móc người ta, một tấn tuồng.
Thiểu số làm quan giàu có dữ,
Đa phần dân dã thiếu ăn luôn.
Dân ta ước nguyện an ninh sống,
Đón Tết năm sau sẽ bớt buồn !
      Mai Xuân Thanh kính họa 
      Ngày 07 tháng 02 năm 2015

***
     Ngày Xuân Vui Ké

Tết đến mà sao lại nói buồn ??
Xuân đi Xuân lại giống y khuôn
Mai vàng nở rộ khoe màu thắm
Liển đỏ treo lên tựa hát tuồng
Viễn xứ cũng bày mâm ngủ quả
Xa quê lại sắm bánh chưng luôn
Thấy người vui vẻ ta dzui ké
Lấy rượu làm khuây chắc hết buồn

                       Song Quang
***

          Cảm Xuân

Vui xuân gắng gượng gác cơn buồn
Tứ tiết xoay đều vẫn rập khuôn
Hoa lá thẹn thùa khoe đủ dáng
Bướm ong vờn lượn diễn bao tuồng
Em về mới đó rồi đi vội
Tình đến muộn màng cũng biệt luôn.
Luyến tiếc lòng anh như vỡ vụn
Vui xuân gắng gượng gác cơn buồn.
                              Quên Đi
***
        Cũng Muốn
Cũng muốn làm ngơ để bớt buồn ,
Sao mà gai mắt cứ như khuôn .
Chính trường khoát lác vui màn kịch ,
Sân khấu í a khóc vở tuồng .
Quan chức lộng hành  lo vét mãi ,
Dân lành cam chịu cuối đầu luôn .
Nghĩ hoài càng mệt cho tâm trí ,
Trông cậy ƠN TRÊN để hết buồn .
                                Mailoc
***