Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Xướng Hoạ : Sốt

Ba bữa lim dim giống đạo nằm
Ngoạ thiền trên võng suốt ngày câm
Cháo nhừ trả nợ lưng bao tử
Thuốc đắng nhăn mày thiếu củ sâm
Sức lực ngang tàn tan hết trọi
Tinh thần yếu nhớt thả xa xăm
Bát phong nếu thổi bay đi tuốt
Còn tiếc trần ai ráng mạng cầm
                           Cao Linh Tử
                             26/11/2014
***
                     Lười
Lim dim thanh thản ngả lưng nằm
Chẳng muốn chuyện trò nên giả câm
Xót dạ, húp nhanh tô cháo loãng
Lạt mồm, ngậm đỡ kẹo nhân sâm
Để quên quá khứ theo năm tháng 
Bỏ mặc tương lai trong lá xăm 
Lo nghĩ làm chi cho mệt xác
Hết tiền, mang sách vở đi cầm !
                     Phương Hà 
***
                Câm
Không còn chút sức bỏ đi nằm,
Kẽo kẹt đu đưa võng tưởng câm.
Húp cháo buồn lòng nghe đỡ dạ,
Thuốc thang nguội hết đợi hàn sâm.
Hao mòn lực kiệt thân trơ trọi,
Sức khỏe còn đâu bốc lá xăm.
Số mạng trần ai chưa dễ dứt,
Ơn trên độ mạng chắc như cầm.
                    Mai Xuân Thanh 
xin kính bút họa "SỐT" của Cao Linh Tử
         Ngày 26 tháng 11 năm 2014
***
               Siêng
Người siêng thiệt chẳng thích đi nằm
Đụng chuyện mê làm miệng nín câm
Đói lả còn quên cơm với cháo
Khát khô nào nhớ nước cùng sâm
Lây quây bao việc vui như tết
Rảnh rỗi một giây rát tựa xăm
Tự nhủ mình đây không thể được
Nhốt thân vào việc tự giam cầm
                              Quên Đi
***
                Bệnh
Mấy nay uể oải muốn vào nằm
Thân sốt nhưng mình cứ rét căm
Lục tủ tìm telenol để uống
Kéo bàn kiếm nước thuốc Hàn sâm
Lòng rầu cho cảnh không người viếng
Dạ héo buồn tênh chẳng kẻ thăm 
Muốn bỏ mặc cho đời...thân lạc xứ 
Ngờ đâu,thơ họa ....bút tay cầm.
                            Song Quang