Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

Xướng Hoạ: Đông Xưa


Bài Xướng
       Đông Xưa

Gặt mướn ngày đông cực rất nhiều
Trời già thử dạ các con yêu
Chén cơm để giữa đồng mông quạnh
Gan ruột phơi trần chốn tịch liêu
Lúa chín vàng bông người sắp đói
Bếp hồng thiếu gạo cảnh dần xiêu
Sức trai cố xử nguồn sinh lực
Ướt lạnh bườn qua, sợ một điều…
                              Cao Linh Tử
***
Bài Hoạ

       Khi Xuân Về 

Xuân kề Ba Má phải lo nhiều
Tất cả cũng vì đám trẻ yêu
Cực khổ đâu màng thân ốm yếu
Đắng cay chịu đựng chủ quan liêu
Chỉ cần con cái ngày thêm lớn
Đủ khiến song đường dạ chẳng xiêu
Nay tết sắp về càng thấm thía
Công ơn trời biển biết bao điều...
                              Quên Đi
***
Đói Ngày Tết, Hết Ngày Mùa

Sinh ra cảnh ngộ khó khăn nhiều,
Cha mẹ vì con bảo bọc yêu.
Gặt mướn đồng không mông quạnh quẽ,
Làm thuê nước trắng lạnh cô liêu.
Năm cùng tháng tận lo ngày Tết,
Hết gạo qua ngày đói sắp xiêu.
Trai trẻ gầy nhom hao sức lực,
Tang bồng hồ thỉ nói bao điều...
                      Mai Xuân Thanh