Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Xướng Hoạ : Cảm Tác Qua Ảnh Phanxipang

Bài Xướng

Cảm Tác Qua Ảnh Phanxipang   

 Sửng sờ cứ ngỡ cảnh non bồng
Tịch mịch dương trần đậm nét không
Trên đỉnh trời cao xanh sắc ngọc
Lưng sườn mây phủ trắng màu bông
Vi vu gió viếng rừng bao cánh
Lặng lẽ khe đưa nước một dòng
Giây phút thả hồn rời cõi tục
Sửng sờ cứ ngỡ cảnh non bồng

                              Quên Đi


Bài Hoạ

Đỉnh Núi Cao Nhất Phanxipang

Kinh ngạc núi non giống cõi bồng,
Mơ tiên hóa bướm sắc màu không.
Rừng vàng đỉnh núi cao vòi vọi,
Biển bạc xa khơi thấy trắng bông
Ngất ngưởng Phanxipang vượt trội,
Lưng trời ngọn thác chảy theo dòng.
Việt Nam nổi tiếng đây danh thắng,
Kinh ngạc núi non giống cõi bồng !
                              Mai Xuân Thanh
                      Ngày 05 tháng 12 năm 2014
 
                 Chí Khí

Chí khí còn nguyên lối cỏ bồng
Ngậm ngùi điểm lại vẫn tay không
Kiêu hùng đảm lược tâm như kiếm
Bất khuất can trường mạng tựa bông
Tơi tả chim bằng bay ngược gió
Bình an bèo bọt chảy xuôi dòng
Cho dù lực bất tùng tâm lão
Chí khí còn nguyên lối cỏ bồng .
                               Cao Linh Tử
                                   6/12/2014

                Sĩ Khí


Sáu mươi năm lẻ nợ tang bồng,
Tiền bạc của chung có lúc không;
Nước cúng giếng trời thay xị rượu; 
Mồi nhai rau lá giống hàng bông.
Khổ vui năm vận bình bao ý, 
Tốt xấu tám câu luận mấy dòng.
Tật lớn mê thơ quên sợ bả…. 
Sáu mươi năm lẻ nợ tang bồng ! 

                             Sixkachur
                            (Phantran)

             Khoái Bồng
 

Cao Lão Phan Trần khoái ẵm bồng,
Riêng tôi dù muốn bả rằng không.
Nếu ưa phải lót vài đôi gối .
Hoặc muốn trãi thêm mấy nắm bông.
Tự biết tài năng chừ cũng cạn,
Đà hay vận số đã khô dòng.
Lui chân nhường bước cho hai bạn.
Cao lão Phan Trần khoái ẵm bồng!

                                     Nhatthuyh
                                     (Út xe ôm)