Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

Xuân Hiểu - Mạnh Hạo Nhiên


      春曉                   Xuân Hiểu
春眠不覺曉,Xuân miên bất giác hiểu,
處處聞啼鳥。Xứ xứ văn đề điểu.
夜來風雨聲, Dạ lai phong vũ thanh,
花落知多少? Hoa lạc tri đa thiểu?
      孟 浩 然          Mạnh Hạo Nhiên

Dịch Xuôi : Sáng Xuân
PKT 07/20/2014

Xuân nồng ngủ quên trời sáng
Vang tiếng chim hót  khắp nơi
Trong đêm nghe tiếng gió mưa
Không biết hoa đã rụng nhiều hay ít

Các Bài Thơ Dịch

       Sáng Xuân


Giấc ngủ xuân quên sáng
Tiếng chim rộn khắp nơi.
Đêm mưa chừng gió lộng ,
Hoa lại rụng nhiều thôi.

                     PKT 07/20/2014

Lời Thêm : Vâng , đêm mưa gió, hoa rụng nhiều ít,  là lẽ tự nhiên thôi , mong hiểu như vậy , để lòng được nhẹ nhàng đón nhận niềm vui đầu ngày, sau một giấc ngủ ngon , thức dậy trong tiếng chim hót ngoài trời nắng. PKT 07/20/2104  

 
***
    Sáng Xuân .

1 /
Đêm xuân giấc ngủ say ,
Ngoài kia chim hót hay .
Đêm qua mưa ầm ỉ ,
Hoa rơi ít nhiều đây ?
                   Mai Lộc
2/
Đêm xuân giấc ngủ mộng vùi say ,
Chim chóc nơi nơi lảnh lót thay .
Mưa gió đêm qua huyên náo nhỉ !
Hoa rơi nhiều ít có ai hay ?
                              Mai Lộc
***
                        SÁNG XUÂN
 

             Ngủ say chẳng thấy trời hồng
        Chim ca rộn rã tưng bừng khắp nơi
                 Đêm qua mưa gió tơi bời
Lắng nghe hoa rụng khiến người thương hoa

                                                   C.D.M.                   
***


Đêm xuân không biết sáng,
Rộn rã tiếng chim ca.
Khắp trời đêm mưa gió,
Đã rụng bấy nhiêu hoa ?!

                Đỗ Chiêu Đức.
***
                 SÁNG XUÂN

        Say sưa trong giấc xuân nồng
Quên trời đã sáng tưng bừng tiếng chim
         Đêm qua mưa gió bên thềm
Hỏi thầm hoa rụng  ngoài hiên ít nhiều ?
                                     Phương Hà 
***
Một Sáng Mùa Xuân 

Sáng xuân nồng say giấc
Cùng khắp chim líu lo
Trời đêm mưa gió lạnh
Ít nhiều hoa lìa cành
                   

            Kim Phượng
***
         Sớm Xuân

Giấc xuân quên trời sáng
Chốn chốn chim hót vang
Tiếng gió mưa đêm lạnh
Hoa bao đoá lìa cành

                        Quên Đi