Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Đường TrầnBài Xướng

Chen chúc lợi danh đã chán rồi ,
Đường trần ngoảnh lại khá xa xôi .
Đắn đo vinh nhục làm chi nữa ,
Lo lắng bại thành cũng thế thôi .
Đã biết phù sinh là giấc mộng ,
Thì xem phú quí tựa trò chơi .
Với ta tất cả đều vô nghĩa ,
Ngoài nghĩa yêu thương, người với người .
                                 Quang Tuấn

Các Bài Hoạ

          Cuộc Đời

Sự nghiệp bon chen chán ngán rồi ,
Đường về cát bụi chẳng xa xôi .
Công danh phú quí phù du hỡi ,
Chức tước uy quyền huyễn ảo thôi .
Ngày tháng bóng câu như chớp mắt ,
Cuộc đời tuồng hát tựa trò chơi .
Nam Kha một giấc bàng hoàng tỉnh ,
Nhắm mắt xuôi tay một kiếp người ! !
                                  Mailoc
***
       Đã Đến Lúc 

Trò vui đang diễn lại thua rồi 
Còn muốn đèo bồng nếp với xôi 
Xem xét trí tài còn được mấy 
Bằng như sức lực kém thì thôi 
Ở đời mê muội quên tuỳ lúc 
Đụng chuyện buông xuôi bỏ cuộc chơi 
Thương lắm răn mình thôi ái ố 
Bạn hiền thi phú biết bao người 
                             Quên Đi
***
          Lẽ Sống

Công danh nguội lạnh đã lâu rồi
Chịu đấm làm gì chỉ miếng xôi
Nợ nước tình nhà đong đủ cả
Oan khiên nghiệp báo trả mà thôi
Ta về làm thợ vui đường Đạo
Họ ở theo thời bám cuộc chơi
Trong khó ló khôn càng sáng ý
Hèn sang cũng một kiếp con người.

                     Cao Linh Tử
                        3/2/2015
***
       Nẻo Đường Trần

Đường trần lặn lội chán chê rồi !
Chịu đấm bao lần để có xôi
Ngẫm lại :công hầu đều nếm đủ
Suy ra cơm áo cả mà thôi
Đã qua cái thuở còn bay nhảy
Biết lẽ vô thường tạo hoá chơi
Thôi thế ! sự đời nào nghĩa lý
Mộng mơ là bản chất con người

                     Song Quang