Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

Thơ Tranh : Cuộc Chơi


Thơ : Quên Đi
Tranh Thơ : Hữu Đức