Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

Thơ Khoán Thủ Xuân Ất Mùi     Mừng Xuân Ất Mùi
                Cát Tường Như Ý

Mừng đón Tết về pháo nổ tan,
Xuân vui hạnh phúc, nguyện bình an.
Ất khoe năm mới tăng thêm tuổi,
Mùi vị ngọt ngào khắp thế gian.
Cát cứ phương Nam nòi giống Việt,
Ttường trình phía Bắc cõi lân bang.
Như bằng nước láng giềng xâm phạm.
kiến toàn dân thắng vẻ vang.
              Mai Xuân Thanh kính chúc
***
   Cung Chúc Tân Xuân       
  ẤT MÙI 2015 (Xướng)

Cung kính đôi lời đón Tết sang,
Chúc nhau hạnh phúc đặng bình an.
Tân niên vạn sự đều như Ý,
Xuân mới vui tươi khắp xóm làng !
                           Đỗ Chiêu Đức

   Chúc Mừng Xuân Mới
       Chúc Tết ( Hoạ)

Chúc đôi lời gởi dịp năm sang
Mừng Bạn cùng Thầy được vạn an
Xuân đáo nguồn thơ ngày khởi sắc
Mới từ trong ý đến văn làng
                              Quên Đi

Đón Xuân Mừng Tết Ất Mùi

Chúc mừng bạn hữu, đón Xuân sang,
Tết đến đầu năm được vạn an.
Ất dẩn Dê về nghe khởi sắc
Mùi thơm vị ngọt nhớ thôn làng !
An vui Nguyên Đán Xuân Dê khỏe,
Khang kiện Giao Thừa, hạ Mã hàng.
Hạnh ngộ đồng hương cơ hội mới,
Phúc nhà đắc địa tất vinh quang.
                      Mai Xuân Thanh