Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Thiên Thu và Dạ Dung trong chuyến đến Vĩnh Long cận tết Ất Mùi 2015- P 1

Xe vừa ghé đầu hẻm vào nhà Đức, Thiên Thu ngồi trong xe vẩy tay chào.

 Dạ Dung (đội nón), Thiên Thu; bước qua lộ để vào hẻm 

Ở Nhà Đức


Ở nhà Lê Kim Hiệp


Trái sang phải: Liên, Thiên Thu, Hiệp, Dạ Dung

Thiên Thu,Đức,Liên,Hiệp,Dạ Dung.


Trước cửa nhà Hiệp

Hết Phần 1