Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

Tết Đến-Xuân Về


Câu Đối: Quên Đi
Tranh Câu Đối: Hữu Đức