Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

Táo Tự Sự


Hăm ba tháng Chạp
Lo đáp cá chép
Bay đến thiên đình
Để kịp tấu trình
Những điều nghe ngóng
Dạ dạ... dạ... dạ
Bẩm cùng Bệ Hạ
Thần táo Quên Đi
Sợ bà xã đì
Sẵn cớ dọt lẹ
Giờ thấy nhẹ te

Thần thiệt lôi thôi
Để cho chép đói
Không thể đi nhanh
Liệu thế phải đành
Vác cá chạy bộ
Cứ tưởng trễ chầu
Nhưng có ngờ đâu
Thánh Thần còn ngủ
Quả là khó coi
Làm ăn bê bối

Thăng triều chưa thể
Đường về diệu vợi
Chậm giờ về tới
Bà Táo phạt quì
Thần sao chịu nỗi
Thôi các bạn Táo
Trình láo dùm cho
Đến Tết mình lo
Quà xuân biếu tặng
Bây giờ thần lặn
Thần lặn cái mà thần lặn...
         Táo Quên Đi