Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Mừng Sinh Nhật Huỳnh Hữu Đức-Dạ Dung Nhân Dịp Thiên Thu và Dạ Dung Đến Vĩnh Long Chơi


Bánh Sinh nhật Thiên Thu tặng Đức và Dạ Dung

Cháu nội của Đức: Huỳnh Bảo Long mừng tuổi ông nội

 Bàn tiệc đã sẵn sàng. Loan con dâu của Đức đang rót bia

 Từ trái sang phải Liên, Đức, Thiên Thu, Dạ Dung, Mai (chị con Dâu của Đức Liên)


Dạ Dung và Đức cắt bánh sinh nhật

 Đức tặng quà kỷ niện cho Dạ Dung

Dung tặng quà sinh nhật cho Đức

Đức tặng quà kỷ niệm choThiên Thu

***