Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Lễ Tình Yêu...Xưa


L
chỉ một ngày mỗi một năm
Tiếng yêu gờn gợn sóng âm thầm
Ì à mộng tưởng người đâu vắng
Nặng bước mơ tìm bóng biệt tăm
Hương quyện ngọt ngào trong giấc
mộng
Yếm âu đắm đuối thuở trăng rằm
Êm đềm si dại thời mới lớn
U uất tình xưa mắt lệ đầm.

                               Quên Đi