Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Làm Quen

Đang xuân ấm áp tiết thanh trong
Lớp vắng cô nàng tóc gió hong
Duyên dáng em cười vang vỡ ngọc
Ngây ngô kẻ đứng đắm say lòng
Con tim loạn nhịp không dừng lại
Câu nói mở lời cũng ráng xong:
- "Mỗi buổi tan trường anh đến đón?"
- "Thôi mà mắc cỡ quá đi...ông!"
                                  Quên Đi