Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

Giấc Mộng Hồng


Bài Thơ Xướng:
     
       Giấc Mộng Hồng
("Giấc Mộng Hồng" là bài thơ Nhật Lệ hoạ bài 
 "Cảm Khái Khúc Hồ Trường" của Quên Đi)

Hồn vẫn mê say giấc mộng thường
Nụ hồng ai ướp mật xông hương
Vòng tay ngọc phút giây hoài nhớ
Dáng liễu sầu năm tháng mãi vương
Kỷ niệm trôi xa vùng biển hẹn
Khối tình  biền biệt  cõi trời thương
Mơ màng sóng mắt đêm tao ngộ
Dìu bước giai nhân chốn vũ trường
                             Nhật Lệ
Bài Thơ Hoạ

   Gợi Chút Hương Xưa

Mơ hoa giấc đẹp ước ao thường
Chấm phá cho đời đậm chút hương
Dáng ngọc thước tha hồn liễu rủ
Lòng xuân đắm đuối mộng tình vương
Nhưng rồi bến lạ người mau bước
Để lại vườn xưa kẻ nặng thương
Dĩ vãng trôi đi buồn ở lại
Tim đau thổn thức giữa canh trường
                          Quên Đi