Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Cung Chúc Tân Xuân

       Bài Thơ Xướng

    Tết Tới Mừng Nhau

Tết tới mừng nhau, ta với ta
Năm châu bốn biển cũng chung mà. 

Đằng vân một thoáng, nhờ trang web; 
Giá võ vài giây, cậy máy nhà. 
Chữ nghĩa trao nhau, lời nắn nót; 
Tình thâm nối bước, ý sâu xa. 
Ngọ đi, mùi tới, ta thêm tuổi; 
Chúc thọ vườn thơ : Hoa với Hoa. 
                                 Danh Hữu 
                      (Paris, 16 Février 2015)

      Các Bài Thơ Hoạ

   Cung Chúc Tân Xuân
Chúc mừng năm mới bạn cùng ta
Cái lệ từ xưa giữ vậy mà
Chẳng kể nơi nào từ bốn biển
Tụ về trên mạng ở chung nhà
Câu thăm kết nghĩa dù quen lạ
Tấm thiệp gieo tình dẫu cận xa
Xuân đến trao nhau điều hạnh phúc
"Vườn Thơ" thân hữu: nở đầy hoa.
                                Quên Đi
***
     Nỗi Niềm Đất Khách


Xuân về ai thấu nỗi lòng ta ,
Một mối tình quê vẫn mặn mà .
Năm tháng buồn vui nơi đất khách ,
Tâm tư nặng trĩu chốn non nhà .
E mail vài cánh thăm người cũ ,
Bài họa đôi vần gửi bạn xa .
Vun vút thời gian già yếu tới ,
Ngoài trời Tết đến với ngàn hoa .
                           Mailoc
                   Cali 27 Tết Ất Mùi
***
Xuân Tết An Vui Năm Mới Ất Mùi

Tết Xuân truyền thống của dân ta,
Ly rượu mừng năm mới...Tết mà.
Facebook thông tin qua laptop,
Email chúc tụng lại trang nhà.
Trình bày minh họa sao ăn khớp,
Bài bản nên thơ cảm nghĩ xa.
Chiến mã buồn xo nhường mất ghế,
Sơn dương đắc ý được thăng hoa...
            Mai Xuân Thanh kính họa
    Ngày 28 tháng chạp ta ( 16/02/2015) 

***
         Vui Đón Tết
Nghe tiếng trống lân, nhớ Tết ta
Tết Tây chẳng có vậy, đâu mà
Già vui chúc tụng ngoài đầu ngõ
Trẻ giỡn ca vang ở mọi nhà
Chờ phút giao thừa mau chóng đến
Đợi giây trừ tịch hiện từ xa
Đón chào Xuân mới, mang hy vọng
Thay đổi cuộc đời nở gấm hoa.

                      Song Quang
             (Đêm 30 tết năm Ất Mùi)

***
Chúc Xuân "Vườn Thơ Thẩn"

Xuân về xin chúc bạn cùng ta
Bình thản tròn năm chỉ thế mà!
Cuộc sống tìm vui nhờ mạng web
Duyên đời khởi sắc trụ trang nhà
Vun bồi thêm chắc niềm tin cũ
Tôn tạo hoàn thành kết nối xa
Thơ Thẩn Vườn xưa từ mở lối
Con đường rộn rịp nở đầy hoa.

                 Nguyễn Đắc Thắng