Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Xướng Hoạ: Sinh Ký Tử Qui

Bài Xướng

      Sinh Ký Tử Qui

Trăm năm cũng phải tạ từ đi,
Tay trắng còn lưu luyến chuyện gì ?
Bỏ hết sau lưng không luyến tiếc,
Đâu còn trước mặt cảnh chia ly.
Gia đình hiếu quyến luôn thương tưởng,
Bằng hữu bà con chẳng thị phi !
Thoát tục lên thiên đường hưởng phúc,
May duyên một kiếp đoạn sân si !
                     Mai Xuân Thanh
***
Các Bài Thơ Hoạ

         Sinh Ký
 

Xác tục đây rồi cũng bỏ đi
Học ông Bành Tổ có hơn gì
Ồn ào chộn rộn thây thiên hạ
Ngất ngưởng tì tì kệ mấy ly
Địa ngục không cần lo viễn tẩu
Thiên đàng chả ước được cao phi
Phù du một kiếp như bèo bọt
Ham muốn chi nhiều để hận si

                          Cao Linh Tử

 ***
      Rồi Cũng Sẽ Đi

Đã biết rồi ta cũng sẽ đi
Trong tay trống rỗng chẳng còn gì
Tiền tài, danh vọng tan mây khói
Bạn hữu, gia đình khóc biệt ly
Hạnh phúc - cánh âu nghiêng ngả đáp
Thời gian - bóng ngựa vội vàng phi 
Thì  thôi, hãy cứ an tâm nhé
Thanh thản vun trồng mấy cội si.
                          Phương Hà


***
        Kiếp Tạm
Vẫn biết rồi đây cũng sẽ đi
Vậy còn lo lắng nữa làm gì
An vui suốt tháng ngày tương ngộ
Thanh thản trọn giờ khắc biệt ly
Danh lợi rồi tàn theo ảo ảnh
Đời người thoáng tựa vó câu phi
Tranh giành ganh ghét nay bừng tỉnh
Rong ruổi một đời một kiếp si
                      Quên Đi