Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

Xướng Hoạ : Nhập Thế Cuộc


Bài xướng


       Nhập Thế Cuộc
Ta đến trần gian chỉ một mình
Tay không nhập thế lúc bình minh
Vay cơm cha mẹ làm thân thể
Mượn khí sanh quang tiếp Chí Linh
Khoa mục đa đoan bày thống khổ
Hào quang vô ảnh giữ an bình
Buồn vui mỗi bước đường chưa trọn
Thấp thoáng ngoài sân bóng tối in.

                                       Cao Linh Tử

                                          2/12/2014
Các Bài họa


   Thân Phận Con Người

Ngồi soi sự thế ngẫm thân mình 
Tiếng khóc vào đời đã xác minh 
Dòng sữa mẹ nuôi hình khổ nhọc 
Chén cơm cha tạo kiếp sinh linh 
Trưởng thành bị ném vùng binh lửa 
Tuổi lão gian truân buổi thái bình 
Bóng ráng hoàng hôn buông vội vả 
Màn đêm u tối nỗi buồn in.
                        Nguyễn Đắc Thắng

             Thiệt Giả 

Trò chơi thế thái ở quê mình 
Đủ kiểu lọc lừa khó xác minh
Nguồn gốc sinh ra từ Bắc quốc
Danh xưng trồng ở tại Di Linh
Hàng đen hoá trắng người khôn tránh
Thứ "dỏm" thành "zin" dạ bất bình 
Rau trái Miền Tây này có đủ
Đồ nhà của thiệt nhớ như  in
                                    Quên Đi

       Tấm Thân Nhỏ Bé

Mở mắt chào đời tự hiểu mình,
Nhờ ai mới biết buổi bình minh.
Tấm thân nhỏ bé công sinh nở,
Hình thể sơ nhi bổn tánh linh.
Trời đất bao dung ta góp mặt,
Mẹ cha rộng lượng trẻ an bình.
Sinh cơ lạc nghiệp đời đen bạc,
Lạc bước giang hồ ngã bóng in

                      Mai Xuân Thanh
                              kính họa