Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Xướng Hoạ Lục Bát: Cảm Tác Nàng Thơ Và Thi Nhân


Cảm Tác Nàng Thơ Và Thi Nhân 


Thơ là Sơn nữ Cao Nguyên 
Quảy gùi con chữ kết duyên Đồng Bằng 
Thơ là Thôn nữ múa trăng 
Dệt bao thi tứ thả giăng sông Tiền 
Miền xuôi Phố núi bút nghiên 
Trải lên tâm sự quên phiền thế nhân 
Hòa chung hồn mộng bâng khuâng 
Thi Nhân ngất ngưỡng men xuân thả vần 
Chiều vàng nắng rợp ven sân 
Nàng Thơ khoe sắc lâng lâng ướm tình. 
                                         Kim Oanh 

Hoạ
 " Cảm Tác Nàng Thơ Và Thi Nhân
                                    của Kim Oanh " 

Thơ và Thi Nhân 

Thi nhân tựa cỏ thảo nguyên 
Thơ là suối mát mối duyên kim bằng 
Như hoa hé nhuỵ dưới trăng 
Là sương mờ toả giăng giăng bến Tiền 
Thi nhân múa bút mài nghiên 
Mượn thơ quên hết luỵ phiền trần gian 
Khi dào dạt lúc bâng khuâng
Thả lòng kết mối tình xuân gieo vần
Hằng Nga khoe sắc ngoài sân
Hồn thơ hoà quyện người lâng lâng tình 
                                        Quên Đi