Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Xướng Hoạ : Luận Tốt Xấu

Bài Xướng

         Luận Tốt Xấu  
Ở đời tốt xấu khó phơi bày
Đánh giá bề ngoài sao đúng đây ?
Nấm đẹp rỡ ràng ăn độc lắm
Nấm lùn xám xịt nấu lành thay !
Đãi bôi, khôn khéo - e người xạo
Cục mịch, thật thà - mới kẻ ngay
Tủ bóng nước sơn, trong gỗ mục
Làm sao sử dụng được lâu ngày ?

                              Phương Hà
Các Bài Hoạ

  Nấm Độc Người Cũng Độc 
Nấm xem đủ sắc đẹp phơi bày,
Thấy độc rõ ràng khác lạ đây.
Sống ở trên đời người cũng vậy,
Sinh làm thất đức thấy buồn thay!
Phấn son lòe loẹt hòng che mắt,
Trang điểm màu mè sẽ biết ngay.
Tốt gỗ càng hơn sơn váng mục,
Chân thành tử tế ở lâu ngày.

                 Mai Xuân Thanh xin kính họa
                   Ngày 21 tháng 11 năm 2014

            Luận Tốt Xấu 
Khoan đánh giá mau thứ dọn bày
Ai người đồng cảm với ta đây?
Sắc hoa màu đẹp nhìn hay quá
Mặt xấu tâm lành thương lắm thay
Miệng lưỡi ngọt ngào thêm cảm khoái
Mép môi duyên dáng tránh tin ngay
Biết rằng đời sống ngàn muôn vẻ
Ứng xử tìm vui chuỗi tháng ngày.

                          Nguyễn Đắc Thắng  
                                    20141122

             Đâu Vào Đó 
Bản chất rồi đây sẽ hiện bày
Sờ sờ trước mắt giấu sao đây
Bề ngoài xấu đẹp còn nhìn được
Mặt trái thực hư khó đoán thay
Khẩu phật huyên thuyên lừa nhẹ dạ
Tâm xà len lén hại người ngay
Nhưng rồi mọi chuyện đâu vào đó
Vải bọc kim kia lộ có ngày. 
                               Quên Đi

              Biết sống
Đẹp xấu do tâm biến hiện bày
Thiên nhiên vô tác cũng là đây
Mật ong dốt thuốc toi oan uổng
Nọc rắn nguy nàn cứu diệu thay
Theo thế giao tình khi mặn nhạt
Tùy thời dụng gỗ lúc cong ngay
Trầm hương cỏ cú không gì bỏ
Biết sống dù cho chỉ mấy ngày.
                       Cao Linh Tử
                         24/11/2014