Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

Vĩnh Long Quê Tôi

Quê nghèo đất học phúc tràn đầy
Rực rỡ nền trời ngũ sắc mây
Sông Cửu đậm tình bao thế hệ
Tiền giang nghĩa nặng trải từng ngày
Sanh nơi nước Việt âu duyên số
Lớn ở miệt Vườn cũng vận may
Chẳng bị nhiễm lây nhiều tật xấu
Quê nghèo đất học phúc tràn đầy
                                   Quên Đi