Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Lưu Thần Nguyễn Triệu du Thiên thai - Tào Đường

 刘晨阮肇游天台 
                   曹唐

樹入天台石路新,
雲和草靜迥無塵。
煙霞不省生前事,
水木空疑夢後身。
往往雞鳴岩下月,
時時犬吠洞中春。
不知此地歸何處,
須就桃源問主人。

Lưu Thần Nguyễn Triệu 
                Du Thiên Thai  
                         Tào Đường

Thụ nhập thiên thai thạch lộ tân
Vân hoà thảo tĩnh quýnh vô trần
Yên hà bất tỉnh sinh tiền sự
Thuỷ mộc không nghì mộng hậu thân
Vãng vãng kê minh nham hạ nguyệt
Thời thời khuyển phệ động trung Xuân
Bất tri thử địa quy hà xứ
Tu tựu Đào Nguyên vấn chủ nhân .

 
Dịch nghĩa :
Theo hàng cây vào núi Thiên Thai , đường đá như mới.
Mây êm cỏ lặng không chút bụi vương .
Khói và ráng không gợi nhớ lại chuyện trước
Nước và cây làm cho ngỡ nằm mơ tỉnh dậy
Thỉnh thoảng gà gáy bên sườn núi dưới ánh trăng
Chốc chốc chó sủa trong động giữa cảnh xuân
Chẳng hay đất nầy thuộc xứ nào
Phải tới nguồn hoa đào hỏi chủ nhân .
 
 Dịch thơ :
      Lối Thiên Thai đá cây chen vách ,
        Cỏ mây êm lắng sạch bụi trần  .
          Khói mây, thế sự quên dần ,
Nước cây như mộng tưởng lầm kiếp sau .
      Gà eo-óc trăng dần chếch bóng ,
    Chó từng hồi sủa động đang Xuân .
         Đất nầy mù tịt chẳng phân ,
  Phải tìm Đào chủ hỏi lần mới xong .
                                     Mailoc phỏng dịch

 Lưu Nguyễn Lạc Thiên Thai
Thiên Thai lạc lối, non bồng cảnh,
Cây cỏ khói sương sạch bụi trần.
Hầu như ở đó quên dần,
Mộng mơ một giấc tấm thân lạc lòai.
Vẵng nghe tiếng gáy gà trăng sáng,
Chó sủa vang lạng quạng tình xuân.
Cơ hồ đâu biết mà lần,
Ân cần đến gặp chủ nhân vườn đào!
                                Mai Xuân Thanh

   Lưu Nguyễn Lạc Thiên Thai
Hàng cây đường đá lối thiên thai
Cỏ lặng mây lành chẳng bụi bay
Bóng ráng xua tan niềm tục luỵ
Cảnh quang ngỡ lạc mộng ban ngày
Xa xa gà gọi trăng bên núi
Chốc chốc chó mời khách đến đây
Lạ lẫm xứ này chưa được biết
Nguồn đào hỏi chủ rõ thực ngay.
                                  Quên Đi

Chơi Núi Thiên Thai 
Thiên Thai trải đá mới lên đường
Mây cỏ êm đềm chẳng bụi vương
Ráng khói vô tâm mờ thế sự
Nước cây vờ tỉnh mộng ngàn phương
Ánh trăng gác núi gà vang gáy
Hang động chào xuân chó sủa sương
Muốn biết đất này ai chủ cả
Đào Nguyên dạm hỏi đến bên vườn!
                              Nguyễn Đắc Thắng

           Lưu Nguyễn Nhập Thiên Thai
         Cây dẫn nhập Thiên Thai cao vút ,
        Cỏ mây vương chẳng chút bụi trần,
              Yên hà không nhớ tiền thân,
Nước mây luống những bâng khuâng mộng hồn.
           Tiếng gà gáy dập dồn trăng tỏa ,
          Văng vẳng xa chó sủa động xuân,
           Đào nguyên dám hỏi chủ nhân,
      Rằng đây dẫn lối xa gần Thiên Thai ?
 
                                       Đỗ Chiêu Đức