Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

Câu Đối: Happy New Year 2015 - Blog Long Hồ Vĩnh Long


Câu Đối: Huỳnh Hữu Đức
Trình Bày: Kim Oanh