Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Bến Xưa


Mỗi dịp dừng tay đỗ bến xưa
Trò em tha thiết nỗi mong chờ
Rực rỡ nền trời câu nhất tự
Lung linh bảng phấn dạng Âu Cơ

Rồi lúc thanh nhàn tách bến xưa
Nhìn mây hỏi gió đến bao giờ
Trò em vâng dạ ngày xưa ấy
Công đức huy hoàng được mấy chưa?
                      Thầy Lê Tương Ứng
(Trong dịp Thầy dự buổi Họp Mặt CHS Tống Phước Hiệp VL ngày 14-12-2014)