Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Xướng Hoạ : Vui Sống

 Bài Thơ Xướng

            Vui Sống 
Gẫm lại thì mình tuổi đã cao 
Nhưng đời mong giữ đẹp muôn màu. 
Tâm hồn nghệ thuật còn lai láng 
Cảm hứng thi ca vẫn dạt dào. 
Vui với bạn bè khi xướng họa 
Bạn cùng mây nước lúc tiêu dao. 
Mặc ai chen chúc đường danh lợi 
Ta chẳng quan tâm một chút nào . 
                   Los Gatos (10/11/14)   
                 Quang Tuấn

 Bài Thơ Hoạ

        Còn Gì Hơn 
Cho dù tuổi có thấp hay cao 
Cuộc sống mình đang đủ sắc màu 
Lục Bát gieo êm tình thắm thiết 
Đường Thi lắng động tứ dồi dào 
Đêm buồn hí hoáy vài câu xướng 
Ngày hứng hò ơ mấy khúc dao 
Trà rượu thơ ca quên thế sự 
Nghĩ đi như thế thú không nào?
                                         Quên Đi