Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Thơ Vui Dã Quỳ

            Đóa Qùy
Một sáng ra thăm đóa dã quỳ
Sương mai còn đọng hạt lưu ly
Cũng màu sắc thắm khoe duyên ấy
Rộn rã con tim thuở dậy thì
                      Kim Phượng

                Dã Qùy
Anh ước hoá thân một "Quỷ Già" (*)
Mỗi ngày em đến gặp như hoa
Cho vơi nhung nhớ vì xa cách
Được thấy mắt đầy vẻ thiết tha 
                                 Quên Đi
(*) Âm nói láy của Dã Quỳ.

             "Dĩ Hòa"
Em ước hoá Tiên để "dĩ hoà" *
Mỗi ngày miệng nở nụ cười hoa
Cho hai anh chị đừng cải cọ
Để đời tươi đẹp chớ có la...hi..hi..... 
                          Kim Oanh
(*) Âm nói láy của Dã Quỳ.