Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Ơi Người Thương Cũ


Ơi này người thương cũ
Mớ bồng bông gỡ rối sao đây
Bao tháng năm sương gió dạn dầy
Vừa gặp lại  hồn như chao đảo
Nhất ngộ hữu duyên tình tất đáo
Đa lai vô phận mộng nan thành (*)
Mắt nhìn nhau ta tóc chẳng còn xanh
Em cũng thế má hồng giờ phai nhạt
Nhưng kỷ niệm đâu thể nào mất mát
Đúng không em chuyện dĩ vãng một thời
Thì nay bạn hữu trong đời.

                                 Quên Đi
 

(*) Dù chỉ gặp một lần thôi, đã có duyên, tình ắt sẽ tới
     Dẫu đến với nhau nhiều mấy, không có phần, mộng cũng khó thành