Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Họp Mặt CHS Tống Phước Hiệp nk 1962-1969 Lần 6: Phần 1


Thành Phần Khách Mời
Trong lần họp mặt lần thứ 6 này, Ngoài những Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp Vĩnh Long Niên Khoá 1962-1969, còn có sự  hiện diện của Quý Thầy và Bạn :
Thầy Lê Minh Thuận , thầy Lê Tương Ứng, thầy Lê Quang Liêm, Thầy Lê Thiện Quí, Thầy Nguyễn Nhã, Thầy Nguyễn Bá Tường đương nhiệm Hiệu Trưởng trường Lưu Văn Liệt, Anh Trần Ngọc Tuyến.

Từ Trái sang phải:
Hàng đứng : Thơ, Mui, Điệp (Lê), Thầy Nhã, Hồng, Tuyết Nga.
Hàng ngồi : Ngọc Hoa, Bạch Tuyết, Sương.


Hàng đứng : Ngọc Hoa, Thơ, Mui, Hồng, Thầy Nhã, Tuyết Nga.
Hàng ngồi : Đức, Bạch Tuyết, Sương.


Từ trái sang phải : Thầy Quí, Thầy Thuận, Thầy Nhã, Thầy Liêm.


Thầy Tường, thầy Ứng, thầy Quí, thầy Thuận.Từ trái sang phải : Phụng (Lưu), Thông, Mẫn, thầy Tường, thầy Ứng.


Thầy Thuận, thầy Nhã, thầy Liêm, Đức, Thới.


Hên, Khanh, Hiền, Định.


Xuyên, Tuyến, Hiếu, Xuân.

Hạnh 49, Lệ Tuyết, Mỹ, Phỉ.

Mời xem tiếp phần 2