Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Chợ Lách Thân Thương

Chợ Lách thân thương mãi giờ tôi vẫn nhớ!
Hai buổi đến trường qua một chiếc đò ngang, 
Vật đổi sao dời, gặp lại quá bẽ bàng
Lòng uẩn khúc, sao lâu rồi không trở lại?
Ngôi trường cũ nay giờ xa chốn cũ
Kỷ niệm xưa trong ký ức mơ màng
Tần ngần đứng, nhìn quanh lòng khắc khoải
Nhớ thầy xưa, bạn cũ đã xa rồi!
Nhìn cảnh cũ đoanh tròng mờ nước mắt
Cuộc vui nào nay cũng vội quay lưng
Ngày chân sáo tung tăng bước đến trường
Tình trong sáng, bạn bè trong khoảnh khắc
Giờ tan biến, nỗi lòng như oặn thắt
Bạn xa tôi, tôi xa bạn đổ buồn
Quẳng vào túi, làm hành trang suốt kiếp
Giã biệt rồi, còn khoảng vắng chia xa
Giờ trở lại ta cũng vẫn là ta
Nhớ Chợ Lách và nhớ về bạn cũ!!!
                                     Hoa Đăng(*)

(*) Ngoài bút hiệu Hoa Đăng, Ngọc Hoa còn bút hiệu khác là Khê Đăng.