Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Bồi Giang Phiếm Chu Tống Vi Ban Quy Kinh - Đỗ Phủ

Bồi Giang Phiếm Chu 
   Tống Vi Ban Quy Kinh 
                                     Đỗ Phủ 
涪江泛舟

     送韋班歸京

追餞同舟日,
傷春一水間。
飄零為客久,
衰老羨君還。
花雜重重樹,
雲輕處處山。
天涯故人少,
更益鬢毛斑。


Truy tiễn đồng chu nhật 
Thương xuân nhất thủy gian 
Phiêu linh vi khách cửu 
Suy lão tiện quân hoàn 
Hoa tạp trùng trùng thụ 
Vân khinh xứ xứ sơn 
Thiên nhai cố nhân thiểu 
Cánh ích mấn mao ban.


Dịch Nghĩa:


Nhớ ngày cùng thuyền đi một đoạn đường tiễn bạn
Trên sông nước mênh mông trong một trời xuân buồn
Nối trôi làm khách lâu rồi ở nơi đất khách
Tuổi già suy yếu mừng cho nhau còn được trở về chốn cũ phố xưa
Hoa dại nở rộ đầy rừng
Mây bay giăng giăng khắp núi
Ven trời từ nay thiếu vắng cố nhân
Râu tóc chắc lại càng thêm bạc trắng loang lổ cằn cỗi


Dịch Thơ :

  Lênh Đênh Thuyền Tiễn
Ngày tiễn thuyền xuôi nước ,
Xuân buồn nặng nỗi quê .
Tuổi xanh mòn đất khách,
Đầu bạc mừng nhau về .
Hoa dại đầy rừng vắng ,
Mây bay ngập núi cao.
Ven trời nay thiếu bạn ,
Tóc rối mờ trăng sao.  
                  PKT  12/01/2014

--Bản dịch của Mailoc—

Sông Bồi dong thuyền tiễn Vi Ban về Kinh
(1)
Hôm ngồi tiễn bạn chiếc thuyền dong ,
Sông nước tình Xuân ý một dòng .
Luân lạc lâu rồi sầu viễn khách ,
Tuổi già gặp lại thỏa lòng mong .
 
Trùng trùng rừng lá hoa tươi thắm ,
Lớp lớp mây giăng đỉnh chập chùng .
Tri kỷ bên trời đâu có mấy ,
Mái đầu vì thế trắng như bông .
                                        ML
(2)
Bạn cùng thuyền hôm nao đưa tiễn ,
Nước sông xuân , xao xuyến một dòng .
Bấy lâu thân khách long đong ,
Lúc già gặp lại thỏa lòng hằng mong .
 
Cây trùng trùng đơm bông sặc sỡ ,
Mây giăng giăng chớn chở non cao .
Bên trời bạn cũ là bao ,
Chỉ làm cho tóc bạc mau mái đầu !
                                ML
(3)
Trên thuyền ngày tiễn bạn ,
Tình xuân nước một dòng .
Long đong nơi đất khách ,
Già gặp thỏa lòng mong .
 
Trùng trùng hoa rực rỡ ,
Mây giăng khắp non cao .
Bên trời đâu tri kỷ ,
Chỉ khiến bạc đầu mau !
                         ML


Trên Thuyền Tiễn Bạn Về Kinh
Lúc lên thuyền tiễn bạn
Xuân tiếc buồn trên sông
Thân gởi lâu trời lạ
Tuổi già mới gặp ông
Đầu cành hoa lớp lớp
Đỉnh núi mây song song
Bạn cũ chân trời vắng
Càng trơ lọn tóc bông.
                    Quên Đi