Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Bây Giờ, Ngày Hôm Nay

Bao nhiêu năm mới trở về
Bên Thầy, bên Bạn tràn trề niềm vui
Ôi! Ơn Thầy - Tình bằng hữu
Tóc bạc pha sương: tình càng thắm
Má hóp nhăn nheo: Nghĩa vẫn tròn
Răng rụng lưa thưa: còn vài cái
Thế mà thương lắm! Đẹp làm sao!
Nói làm sao hết bạn hiền ơi!
Phượng thắm, tình son thuở thiếu thời.
Về đây mới biết tình chưa dứt
Nho nhỏ trong tim những bóng hình!
                               Bạch Tuyết
(Viết cho lần Họp Mặt CHS Tống Phước Hiệp NK 62-69 ngày 14-12-2014)