Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Xướng Hoạ : Trại Thơ

Bài Thơ Xướng

           Trại Thơ
Mụ vợ nhiều khi gọi lão khờ
Tuổi già sanh tật cứ lơ ngơ
Tâm tình trang trải đầy bao thuốc
Mây gió đem giam nhóc lịch tờ
Thi muối thi đường đều xả rác
Tơ trời tơ nhện mãi làm tơ
Ô hay ! mẹ nó đừng khi dễ
Chả được là nhà cũng Trại Thơ !
 

                         Cao Linh Tử

 Các Bài Thơ Hoạ

          Ôi Thơ
Nhìn xem dáng vẻ cứ khù khờ
Chén đũa rửa chưa đứng ngẩn ngơ
Thi phú coi đi còn mấy chữ
Văn từ gẫm lại được bao tờ
Nhíu mày nhíu mặt tìm chương khúc
Moi óc moi tim kết mối tơ
Bà lão cằn nhằn ừa có lý
Cửa nhà bề bộn cũng vì thơ

                      Quên Đi


           Nghiệp Thơ  
Xét kĩ thì tôi chỉ chút khờ 
Chẳng qua ngớ ngẩn hóa ngu ngơ 
Ghi nhanh xé tạm vài trang lịch 
Viết thảo lưu sơ đống giấy tờ 
Mượn ý trời trăng về chỉnh đối 
Gom từ thêu dệt nối vần tơ 
Nợ vay phải có giờ thanh khoản 
Là trại hay nhà cũng nghiệp thơ. 
                   Nguyễn Đắc Thắng