Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Xướng Hoạ : Tiếng Thơm Muôn Thuở

Bài Xướng

    Tiếng Thơm Muôn Thuở 
Dòng sông dẫu nước trong hay đục 
Thì bến bờ kia vẫn mướt xanh 
Mái tóc người chèo dù đã bạc 
Con thuyền tri thức mãi trôi nhanh 
Học trò bao kẻ nên cơ nghiệp 
Thầy giáo một đời chẳng lợi danh 
Cuộc sống thanh bần, lòng rộng mở 
Tiếng thơm thiên hạ dám đâu giành.  
                                 Phương Hà 
Các Bài Hoạ

       Vinh Danh Nhà Giáo 
Sông dài chảy mãi dòng trong đục 
Cuộc sống in màu sắc lá xanh 
Thời trẻ an nhiên vùng đất hẹp 
Tuổi già thư thả bước chân nhanh 
Tình yêu gieo hạt xa quan lộ 
Lý tưởng trồng người gạt lợi danh 
Bụi phấn ngày qua vương tóc trắng 
Niềm vui thanh bạch chẳng tranh giành! 
                            Nguyễn Đắc Thắng
 
      Mừng Ngày Nhà Giáo
Tang thương bến nước, dù trong , đục
Biển động, ngàn dâu vẫn ngát xanh.
Thiên chức yêu nghề đầu đã bạc,
Mái trường, đỗ đạt, cũng qua nhanh.
Thầy yêu, đào tạo bao nhân sĩ,
Nhà giáo thanh cao, ghét lợi danh.
Phấn bảng niềm tin vào trí thức,
Một đời mô phạm đố ai giành.
                      Mai Xuân Thanh kính họa
                     Ngày 13 tháng 11 năm 2014


      Cảm Khái "Tết Thầy"
Thời binh lửa nhưng tình sâu đậm
Không "Tết Thầy" mà nghĩa vẫn xanh
Trên bục giảng lời lời chậm thoáng
Dưới bàn nghe khắc khắc trôi nhanh
Bao đời Giáo sống trong đạm bạc
Suốt nghiệp Thầy nào kể lợi danh.
Khi đến buổi màu mè nở rộ
Tiếng "Lương Sư" ảo quá ai giành
                             Quên Đi