Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Sơn Hành - Đỗ Mục

          山行                        Sơn Hành
                  杜牧                             Đỗ Mục 
遠上寒山石徑斜,    Viễn thướng hàn sơn thạch kính tà,
白雲生處有人家。     Bạch vân sanh xứ hữu nhân gia.
停車坐愛楓林晚,     Đình xa toạ ái phong lâm vãn,
霜葉紅於二月花。     Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa.

Dịch Nghĩa :  Đi Đường Núi

Núi lạnh đi lên theo đường nhỏ đá thoai thoải
Nơi vùng mây trắng này lại có nhà ai
Vì thích cảnh chiều của rừng phong nên dừng xe ngồi ngắm
Đẫm sương lá trở nên màu đỏ như những bông hoa vào tháng hai.

Dịch Thơ: 


           Đi Đường Núi
(1)
Núi dốc đường mòn đá lạnh vây ,
Trong mây thấp thoáng mái tranh gầy .
Dừng xe chiều ngắm rừng phong quạnh ,
Sương nhuộm lá hồng vượt tháng hai .
                                          Mailoc
(2)
Núi đá lạnh , chênh vênh đường dốc ,
Mây lững lờ một nóc nhà ai.
Rừng phong dừng ngắm chiều phai ,
Nhuộm sương lá đỏ tháng hai hoa nhường .
                                              Mailoc

        Đi Đường Núi
Núi lạnh men theo đường đá dốc
Nơi vùng mây trắng thoáng nhà ai
Dừng xe say ngắm rừng phong xế
Lá đẫm sương dường hoa tháng hai.

                              Quên Đi


                 Lên Núi
Đường lên núi lạnh triền thoai thoải
Mây trắng từ xa hiện mái nhà
Dừng xe ngắm cảnh chiều buông xuống 
 Lá đẫm sương hồng tựa sắc hoa
ND Thắng  phỏng dịch

      Đi Trên Đường Núi
Xa tít núi cao lối đá bày,
Nhà ai thấp thoáng dưới mây bay.
Dừng xe ngắm rừng phong chiều xuống,
Lá đỏ còn hơn hoa tháng hai !
                               Đỗ Chiêu Đức  

        Đường Lên Núi
Núi đá đường lên dốc thoải xa
Trong mây ẩn hiện một ngôi nhà
Rừng phong hiu quanh, dừng xe ngắm
Sương lá đỏ màu tựa đoá hoa.
                               Song Quang

       Đi Đường Núi 
Con dốc núi phà hơi thở lạnh
Trắng mây trời ẩn hiện nhà ai
Rừng phong bóng xế dừng xe ngắm
Lá ngậm sương dường hoa tháng hai
                              Kim Phượng

              Lên Núi
Nghiêng nghiêng đường lên núi lạnh
Trong mây thấp thoáng nhà ai.
Rừng phong trời chiều sương đẫm,

Đỏ như hoa thắm tháng Hai ! 
                    Phương Hà phỏng dịch


           Lên Núi
Đi lên núi lạnh đường mòn
Nhà ai mây trắng gió luồn thong dong
Dừng xe chiều ngắm rừng phong
Đẫm sương lá đỏ như hồng tháng Hai
                                    Trầm Vân