Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Rosée - Hạt Sương


Je rêve, et la pâle rosée 
Dans les plaines perle sans bruit, 
Sur le duvet des fleurs posée 
Par la main fraîche de la nuit.
*
D'où viennent ces tremblantes gouttes ? 
Il ne pleut pas, le temps est clair ; 
C'est qu'avant de se former, toutes, 
Elles étaient déjà dans l'air.
*
D'où viennent mes pleurs ? Toute flamme, 
Ce soir, est douce au fond des cieux ; 
C'est que je les avais dans l'âme 
Avant de les sentir aux yeux.
*
On a dans l'âme une tendresse 
Où tremblent toutes les douleurs, 
Et c'est parfois une caresse 
Qui trouble, et fait germer les pleurs
*
                                           René-François SULLY PRUDHOMME 
                                         (1839-1907)
 HẠT  SƯƠNG
 
Hồn mơ đến hạt sương lóng lánh  ,
Trong cánh đồng óng ánh lặng êm .
Do bàn tay mát hơi đêm ,
Trên hoa nước đọng tơ viền ngọc sương .
 
Từ đâu đến hạt sương run rẩy  ?
Trời sáng trong không lấy giọt mưa !
Trước khi thành hạt mới vừa ,
Đã trong không khí có thừa tạo thôi .
 
Từ đâu nhỉ ! lệ tôi nóng ấm ?
Trời ru êm , thâm thẩm chiều nay  !
Lệ sầu chất sẳn hồn ai ,
Trước khi mắt ướt cảm hoài tuôn mau  .
 
Hồn đã chứa niềm đau êm ái ,
Nơi khổ đau đọa mãi tâm can .
Đôi khi cảm khái dịu dàng,
Cũng làm nước mắt dâng tràn xót thương  .
                                  Mailoc  phỏng dịch
                                  10 28-14