Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Đông Lạnh

Gió bấc hiu hiu
Cánh chim ủ rũ
Trơ trọi cây buồn
Còn đâu mùa thu
          Trời rét căm căm
          Mưa phùn lất phất
          Mây xám phủ che
          Bao trùm vạn vật
Dáng ai mờ mờ
Thổn thức rèm thưa
Bên song nhung nhớ
Hình ảnh năm xưa
          Dạ rối bời bời
          Đông về nào biết
          Trống trải cô đơn
          Sao người biền biệt
Hơi lạnh giăng giăng
Đêm trường một bóng
Giờ chỉ có mơ
Tìm người trong mộng.
                  Quên Đi