Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Nguyệt Hạ Độc Chước Kỳ 1 - Lý Bạch

月下獨酌其一   Nguyệt hạ độc chước kỳ 1

               李白                                     Lý Bạch

花間一壺酒,         Hoa gian nhất hồ tửu, 

獨酌無相親。         Độc chước vô tương thân 

舉杯明月,         Cử bôi yêu minh nguyệt 

對影成三人。         Đối ảnh thành tam nhân 

月既不解,         Nguyệt ký bất giải ẩm 

影徒隨我身。         Ảnh đồ tùy ngã thân 

暫伴月將影,         Tạm bạn nguyệt tương ảnh

行樂須及春。         Hành lạc tu cập xuân.

我歌月徘徊,         Ngã ca nguyệt bồi hồi 

我舞影零亂。         Ngã vũ ảnh linh loạn

醒時同交歡,         Tỉnh thì đồng giao hoan

醉後各分散。         Tuý hậu các phân tán

永結無情遊,         Vĩnh kết vô tình du 

相期邈雲漢。         Tương kỳ mạc Vân Hán.


Dịch Thơ

Một Mình Uống Rượu Dưới Trăng

Trước hoa một hồ rượu ,
Say tỉnh một mình ta.
Nâng ly mời trăng sáng ,
Cùng bóng nữa là ba.
Trăng đã không biết uống,
Bóng chỉ quấn quanh người.
Tạm bạn cùng trăng bóng ,
Vui cho kịp xuân thôi.
Ta hát trăng bồi hồi ,
Ta múa bóng nghiêng lơi.
Còn tỉnh còn trăng bóng ,
Say rồi tàn cuộc chơi.
Tỉnh say một đời lỡ,
Với ai, kiếp sau, hẹn ngắm sao trời?
 
                       Phạm Khắc Trí 
                       18/08/2014

***
Uống Rượu Dưới Trăng

                Một Mình kỳ 1

Một bầu rượu giữa hoa

Uống chỉ một mình ta

Nâng chén mời trăng sáng

Cộng thêm bóng được ba

Nhưng trăng không thể uống

Bóng lại theo hình luôn

Đành mượn hai làm bạn

Kịp vui kẻo xuân tàn

Ta hát trăng ngẩn ngơ

Ta múa bóng dật dờ

Lúc tỉnh cùng vui chơi

Khi say rẽ mấy nơi

Cảnh tình này giữ mãi

Trên sông Ngân gặp lại
                     Quên Đi