Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Họp Mặt Lớp 6 Khoá 8 SPVL Lần 18 Phần 2

Các bạn đang trao đổi sau một năm không gặp


Hưng, Tài (Bến Tre), Điệp Lê. Thật rạng rỡ


Tài (Sài Gòn) vui vẻ với hai dĩa Xôi Gấc Gà Quay trên tay

Điệp Lê, Anh Minh vui tươi cạnh bàn tiệc (chắc đói quá)

Duyên, Đào, Bá Hồng, Thơ.


Chí Thanh, Cúc, Anh Minh, Tài (Bến Tre)


Vợ Chồng Minh Thành - Xàng

Hưng, Tư, Xuân, Chánh, Tài (Bến Tre).

Hết Phần 2

Hình Ảnh : Huỳnh Hữu Đức