Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Ta Vẫn Ngồi Đây!
Ta vẫn ngồi đây ngắm tuyết trời
Mấy ngày tuyết đổ vẫn không ngơi
Tùng hồi gió rích qua khung cửa
Nặng trĩu hồn ta nhớ tơi bời

Ta vẫn ngồi đây mắt chẳng rời
Khung trời nho nhỏ tận xa xôi
Cánh đồng chói lọi chiều băng giá
Cơm nước bơ vơ lạnh cả rồi

Ta vẫn ngồi đây vẫn chiếc phòng
Tháng năm lặng lẽ vẫn giường không
Thời gian chầm chậm như dày xéo
Một mảnh đời ai vẫn lạnh lùng!

Ta vẫn ngồi đây bạn với đèn
Ngày ngày tắt vặn đã thân quen
Ai đâu tri kỷ nào ai thấu
Một phút hàn huyên bớt nỗi niềm  

                                           Mailoc