Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Xướng Hoạ : Đồi Thông Hai Mộ

Bài Xướng

      ĐỒI THÔNG HAI MỘ

Đồi thông hai mộ, chỉ riêng nàng !

Theo gió mơ hồ tiếng khóc than
Một mối tơ duyên nhiều trắc trở
Một thiên tình sử lắm đa đoan
Ai chia đôi lứa trên trần thế ?
Ai tách uyên ương dưới suối vàng ?
Thân xác dẫu đành hai lối rẽ
Ngàn năm hồn thiếp vẫn bên chàng .

                                   Phương Hà
        ( Cảm tác trước Đồi Thông Hai Mộ
                             ở Đà Lạt- Tháng 5/2014 )


                Các Bài Hoạ

Họa " ĐỒI THÔNG HAI MỘ "

Đồi Thông Hai Mộ xót cho nàng,
Vi vút mơ hồ gió thở than.
Võ bị mượn đường mong giải thoát,
Văn khoa chung lối lắm đa đoan.
Bền lòng không phút quên tơ tóc,
Chặc dạ ngàn thu giữ đá vàng.
Chia rẻ mặc người phân đôi lứa,
Đồi thông muôn kiếp thiếp theo chàng !

                                     Đỗ Chiêu Đức.


          Bên Hồ Than Thở

Cung nước Sương Mai (*) luỵ xót nàng
Đồi thông rên rỉ tiếng kêu than
Bên hồ đôi bóng từng minh thệ
Dưới nguyệt một lòng giữ ước đoan
Hộ đối chia lìa duyên mộng thắm
Môn đăng tan vỡ giấc mơ vàng
Chuyện tình cay đắng đành ôm hận
Than Thở hồ xưa đến với chàng.
                                 Quên Đi
(*) Sương Mai là một tên gọi của hồ Than Thở.