Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Thơ Tranh : Tím


Thơ Quên Đi
Tranh Thơ Hữu Đức