Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Thị Đệ Tử - Thiền Sư Vạn Hạnh


Mọi vật đều theo qui luật tuần hoàn của Tạo Hoá. Có rồi không, được rồi mất, lúc vinh lúc nhục, có gì phải âu lo sợ hãi.
示弟子
Thị Đệ Tử
Thiền Sư Vạn Hạnh (? - 1018)
 
 身如電影有還無
萬木春榮秋又枯。
任運盛衰無怖畏
盛衰如露草頭鋪。

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy vô bổ úy
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô 

Dịch Nghĩa : Nhắn Nhủ Đệ Tử 

Đời người như ánh chớp có đó rồi mất đó, 
Muôn thứ cây mùa xuân tốt tươi đến mùa thu khô héo. 
Hiểu được lẽ thịnh suy thì không có gì phải sợ hãi nữa 
Lẽ thịnh suy ví như giọt sương trên đầu ngọn cỏ. 

Dịch Thơ 

Thân như tia chớp có rồi tan
Cây tốt vào xuân thu úa vàng
Hiểu lẽ xoay vần giờ chẳng ngại
Mất còn tựa cỏ động sương tàn 
                               Quên Đi