Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

Sinh Nhật Phan Văn Huệ-Kết hợp Du Ngoạn Biển Thạnh Phú Bến Tre phần 4

Buổi Tiệc đã bắt đầuSanh, Đức, Thơ, Vân, Anh, và các con của Chí Thanh

Hải sản tại biển Thạnh Phú

Sanh, Duyên, Thơ.

Vân, Liên, Anh, Xuân.

Hết Phần 4

Huỳnh Hữu Đức