Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Một Năm

Khi gió thu ngừng cuốn lá bay
Thì trời đông lạnh chín mươi ngày
Rồi xuân ấm áp xanh chồi lá
Và hạ oi nồng trắng đám mây
Tuần tự bốn mùa không biến đổi
Luân phiên ba tháng chẳng lung lay
Như từng vai diễn trên sân khấu
Nhiệm vụ xong rồi lại ngủ say.
                      Phương Hà