Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Lệ Lòng


Khi tha thiết yêu nhau
Một ra đi vĩnh viễn
Mấy ai hiểu nỗi đau
Của người còn ở lại
Nước mắt có cạn khô
Nhưng lệ lòng còn mãi
Thời gian có qua đi
Chẳng thể xoá những gì 
Trong trái tim đau thương
                         Quên Đi