Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

Giang Thôn Thu Vọng - Bùi Tông Quán


裴宗灌 - Bùi Tông Quán (Việt Nam) 

      江村秋望             Giang Thôn Thu Vọng 

衣獨自立江阡         Phi y độc tự lập giang thiên 
秋色誰將到眼邊         Thu sắc thuỳ tương đáo nhãn biên 
旅雁行行過別浦         Lữ nhạn hàng hàng quá biệt phố 
客帆点点絡晴天         Khách phàm điểm điểm lạc tình thiên 
溪頭佛寺依紅葉         Khê đầu phật tự y hồng diệp 
竹外人家隔淡煙         Trúc ngoại nhân gia cách đạm yên 
日暮誰知凝佇處         Nhật mộ thùy tri ngưng trữ xứ 
菉雲暗野看豐年         Lục vân ám dã khán phong niên. 

Dịch Nghĩa:

 Ngắm Thu Nơi Xóm Ven Sông 


Khoác áo một mình đứng ở ven sông
Ai đem vẻ đẹp của mùa thu đến trước mắt
Chim nhạn từng hàng bay đi qua bến sông
Cánh buồm khách từng chấm giữa trời quang đãng
Nơi đầu khe ngôi chùa phật tựa vào đám lá hồng
Ngoài bụi tre nhà dân chúng bị che bởi khói mờ
Trời đã về chiều ai biết được ta đứng lặng rất lâu nơi đây
Đám mây xanh tuy che tối nhưng vẫn thấy cánh đồng rộng được mùa

Bản dịch của Mailoc 

Ven sông một bóng áo bay bay ,
Ai rắc thu vàng trước mắt ai .
Nhạn lướt hàng hàng trên bến vắng ,
Buồm dong lớp lớp giữa trời say .
Đầu khe chùa ẩn cây hồng nhuộm ,
Sau trúc nhà chìm khói xám xây .
Chiều xuống có người còn đứng ngắm ,
Đồng xanh lúa gợn gió cùng mây .
 
                                   Mailoc 
                                Cali 6-6-14   

Ngắm Thu Nơi Xóm Ven Sông 

Một mình khoác áo đứng ven sông
Trước mắt màu thu đẹp cả lòng
Nhạn xếp từng hàng ngang bến cũ
Buồm gương bao cánh giữa trời trong
Đầu khe chùa phật nương cây rậm
Cạnh trúc nhà dân ẩn khói lồng
Lặng ngắm cả ngày ai có biết
Xanh trời ruộng trúng chẳng hoài công

                                         Quên Đi

NGẮM THU Ở XÓM VEN SÔNG 

Khoác áo bờ sông cảm xúc nhiều,
Ai đem thu sắc trải đìu hiu.
Nhạn bay lớp lớp sang bờ khác,
Buồm chạy xa xa dưới nắng xiêu.
Thấp thoáng cửa chùa trong lá đỏ,
Chơi vơi làn khói quyện lam chiều.
Trời hôm đứng lặng nhìn mây xám,
Đồng tối được mùa bớt tịch liêu.
                     Đỗ Chiêu Đức.  

THU VỀ TRÊN XÓM VEN SÔNG

Khoác hờ chiếc áo, bước ra sông
Ngắm cảnh trời thu nhuộm khoảng không
Đàn nhạn hàng hàng qua xứ lạ
Cánh buồm thấp thoáng giữa mênh mông
Đầu khe, chùa lẫn rừng phong đỏ
Sau trúc, nhà vương bụi khói hồng
Ngơ ngẩn trong chiều buông bảng lảng 
Vụ mùa hứa hẹn trĩu trên đồng.
                    Phương Hà phỏng dịch

    VÀO THU NƠI BẾN SÔNG  

Một mình khoát áo đứng ven sông
Hương sắc vào thu khiến chạnh lòng
Chim nhạn từng đàn bay chốn khác
Cánh buồm ẩn hiện giữa chiều loang
Đầu khe Phật tự chen rừng lá
Dưới xóm nhà dân khói tỏa lồng
Đứng lặng ngẩn ngơ ai biết nhỉ ??
Được mùa lúa trổ hạt xanh đồng 
                                  SONG QUANG 

     Ven Sông Lặng Ngắm 

Áo vác vai ven ngoài bến vắng 
Ngắm màu thu chuyển sắc vàng thay 
Nhạn trời tiếp nối mờ xa lướt 
Buồm khách đua nhau thấp thoáng lay 
Cửa Phật đầu khe cành rậm phủ 
Mái nhà cạnh trúc khói mờ bay 
Hoàng hôn sắp tắt chưa rời bước 
Dưới áng mây  mờ lúa trĩu sai  
                     Kim Phượng