Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Đêm Huyền Diệu


Thôi đi đừng giữ hoàng hôn lại
Luyến tiếc chi em sắc ráng buồn
Hãy chờ cho đêm tối dần buông
Sẽ cảm nhận hồn thơ lai láng

Em lặng ngắm màn đêm qua ánh sáng
Của muôn sao cùng hoà quyện ánh trăng
Và không gian kia hoàn toàn yên lặng
Cho em nghe tiếng nói của lòng em.
                                         Quên Đi