Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Cảm Khái Tuổi già


Vật chất, sang hèn
Bôn chen, không còn chi cả
Chẳng hơn gì giấc mộng nam kha
Kiếp tầm tơ ba vạn sáu ngàn
Nhìn danh lợi xa hoa phù phiếm quá
Rời bỏ đi điêu ngoa xảo trá
Mãi lọc lừa đời chồng chất nợ đời
Dẫu biết kiếp người sinh ra thời phải sống
Vì tồn vong không thể lặng yên
Trong thực chất
Con người ta vốn thiện
Tuỳ nhân duyên hãy sống tự nhiên
Cho thanh thản tâm hồn và thể xác.
                                    Quên Đi